CEEPC/IPM/CMSC 2022

16. Středo a východoevropská proteomická konference, 8. Neformální proteomické setkání a 10. Konference ČSHS

Proběhnou dohromady jako společná konference o hmotnostní spektrometrii a proteomice

29. září - 1. října 2022 v Praze
v prostorách Národní technické knihovny
.

Sponzoři akce

Platinoví

Bruker Daltonics s.r.o.

Bronzoví plus

AMEDIS, distributor of SCIEX

Bronzoví

Beckman Coulter Pragolab s.r.o., autorized distributor of Thermo Scientific Waters

Konference je organizována ve spolupráci s Proteomickou sekcí ČSBMB jako mezinárodní a proběhne v anglickém jazyce.

Jednu z plenárních přednášek přednese Karl Mechtler (Research Institute of Molecular Pathology: Vienna).

Pro registraci prosím vyplňte registrační formulář. Díky podpoře sponzorů bude konference pro členy ČSHS a ČSBMB bez poplatku. Členové ČSBMB mohou informaci o členství zaškrtnout během registrace, členy ČSHS prosíme nejprve o přihlášení do jejich účtu. Připomínáme pouze, že platné členství v ČSHS je spjato s uhrazením ročního členského příspěvku. Konferenční registrační poplatek pro nečleny je 100EUR (50EUR pro studenty).

Po proběhlé registraci (a pro nečleny ČSHS také po potvrzení registračního emailu) je také možné podat abstrakt prezentace. Přijímají se přednášky (20min), studentská krátká ústní sdělení a postery. Nejlepší studentské krátké ústní sdělení bude odměněno konferenční cenou.

V průběhu konference dojde také k udělení Ceny Zdeňka Hermana (uděluje Nadační fond Resonance), Ceny Josefa Chmelíka (uděluje Proteomická sekce ČSBMB) a proběhne schůze ČSHS.

Registrace

Program


Partneři společnosti

Partneři

Bruker HPST Merck Pragolab Amedis EastPort Shimadzu Waters