CEEPC/IPM/CMSC 2022

16. Středo a východoevropská proteomická konference, 8. Neformální proteomické setkání a 10. Konference ČSHS

Proběhnou dohromady jako společná konference o hmotnostní spektrometrii a proteomice

29. září - 1. října 2022 v Praze
v prostorách Národní technické knihovny
.

Registrace je možná do 29. srpna, zaslání abstraktů do 22. srpna.

Sponzoři akce

Platinoví

Bruker Daltonics s.r.o.

Bronzoví plus

AMEDIS, distributor of SCIEX Merck

Bronzoví

Beckman Coulter Pragolab s.r.o., autorized distributor of Thermo Scientific Waters

Konference je organizována ve spolupráci s Proteomickou sekcí ČSBMB jako mezinárodní a proběhne v anglickém jazyce.

Plenární přednášky přednesou Karl Mechtler (Research Institute of Molecular Pathology, Vienna), Carlos Cordeiro (Universidade de Lisboa) a Berndt Wollscheid (ETH Zurich).

16. Středo a východoevropská proteomická konference je pořádána ve spolupráci s EuPA. V rámci konference budou vybrány nejlepší studentské práce, jejichž autorům bude hrazena účast na 17. Výročním kongresu Evropské proteomické asociace (EuPA 2023).

Pro registraci prosím vyplňte registrační formulář. Díky podpoře sponzorů bude konference pro členy ČSHS a ČSBMB bez poplatku. Členové ČSBMB mohou informaci o členství zaškrtnout během registrace, členy ČSHS prosíme nejprve o přihlášení do jejich účtu. Připomínáme pouze, že platné členství v ČSHS je spjato s uhrazením ročního členského příspěvku. Konferenční registrační poplatek pro nečleny je 2500 Kč (1250 pro studenty).

Po proběhlé registraci (a pro nečleny ČSHS také po potvrzení registračního emailu) je také možné podat abstrakt prezentace. Přijímají se přednášky (20min), studentská krátká ústní sdělení a postery. Nejlepší studentské krátké ústní sdělení bude odměněno konferenční cenou.

V průběhu konference dojde také k udělení Ceny Zdeňka Hermana (uděluje Nadační fond Resonance), Ceny Josefa Chmelíka (uděluje Proteomická sekce ČSBMB) a proběhne schůze ČSHS.

Registrace

Program


Partneři společnosti

Partneři

Bruker HPST Merck Pragolab Amedis EastPort Shimadzu Waters