Užitečné odkazy

Obecné

Odborné časopisy

Veřejné databáze

  • Entrez cross - vyhledávání v databázích článků, sekvencí DNA a proteinů apod.
  • DDBJ - japonská databáze sekvencí DNA
  • Delta Mass - databáze post-translačních modifikací
  • Human Protein Atlas - exprese proteinů v různých typech tkání
  • LipidMAPS - databáze lipidů
  • Protein Data Bank - databáze 3D struktur proteinů
  • UniMod - databáze nejčastějších modifikací proteinů
  • UniProt - databáze proteinových sekvencí Swiss-Prot, TrEMBL a PIR

Webové nástroje

Software

Společnosti

Firmy


Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Amedis Bruker Altium Merck
Pragolab Shimadzu Waters