Registrace do ČSHS / konferenci ČSHS

Osobní údaje

  / 
Povinné údaje!


Povinný údaj! E-mail bude sloužit zároveň jako Váš login.


Povinný údaj! Vaše heslo by mělo být alespoň 8 znaků dlouhé.

Kontaktní údaje

  / 

  / 

Instituce

Fakturační údaje

Údaje, které si přejete uvádět na fakturách vystavených ČSHS (liší-li se od kontaktních údajú).

Prosím věnujte pozornost vyplnění fakturačních údajů. V řadě případů nebude Vaše faktura přijata k proplacení, pokud nebude obsahovat plné údaje instituce či firmy (název, adresa, jméno) a to včetne IČ a DIČ.

Používané vybavení
Hmotnostní separátory


Ionizační techniky


Separační techniky

Výrobci
Oblasti zájmu

Jedním z klíčových cílů ČSHS je i vytvoření profesionální sítě kontaktů přístupné všem členům. Z tohoto důvodu Vás laskavě prosíme o dobrovolné zaškrtnutí následující volby a zpřístupnění Vašich profesionálních informací dalším členům, tedy Vaším kolegům z oboru. Děkujeme.

Přihlašuji se za řádného člena České společnosti pro hmotnostní spektrometrii (dále jen ČSHS) a souhlasím s jejími cíli. Vím, že je mou členskou povinností platit řádně a ve stanovených termínech členské příspěvky a jsem si vědom(a) toho, že pokud nezaplatím členské příspěvky, ztrácím automaticky členství v ČSHS. Osobní údaje uvedené v přihlášce slouží pouze pro vzájemnou komunikaci mezi výborem pověřenými pracovníky a Vámi. S osobními údaji nebude po dobu členství ani po vystoupení člena z ČSHS podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nijak manipulováno. Vyplněním přihlášky souhlasím s tím, že Výbor mi může na zadanou emailovou adresu zasílat informace týkající se organizace a provozu ČSHS (např. informace o volbách nebo o členských setkáních).


Bez tohoto souhlasu nebude Vaše registrace možná!

Antispam

1+1= 


Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Amedis Bruker Altium Merck
Pragolab Shimadzu Waters