Cíle a vize společnosti

Česká společnost pro hmotnostní spektrometrii (ČSHS) byla založena dne 13.8.2010 jako občanské sdružení podle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Po rekodifikaci soukromého práva zákonem č. 89/2012 Sb. se ČSHS od 1.1.2014 transformovala na Spolek a je registrována u Krajského soudu v Ostravě pod registračním číslem 228 58 938.

Sídlo ČSHS je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Dosavadní provoz ČSHS byl umožněn díky sponzorské podpoře všech hlavních globálních firem působících v oboru hmotnostní spektrometrie. Univerzitě Palackého, především spectabilis děkanovi přírodovědecké fakulty, patří velký dík za podporu a laskavé poskytnutí sídla.

Cílem společnosti je napomáhat rozvoji hmotnostní spektrometrie v České republice, poskytovat svým členům a dalším osobám se zájmem o hmotnostní spektrometrii podporu v získávání znalostí v oboru, prezentovat dosažené pokroky a rozšiřovat obecné povědomí o hmotnostní spektrometrii ve společnosti. ČSHS bude spolupracovat se zahraničními společnostmi zaměřenými na hmotnostní spektrometrii, přispívat ke zvyšování odborné úrovně svých členů, organizovat semináře, konference a vědecká setkání.


Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Amedis Bruker HPST Merck
Pragolab Shimadzu Waters