Členství v ČSHS

Pokud máte zájem o hmotnostní spektrometrii a chtěli byste se stát členy ČSHS, můžete na těchto stránkách zaregistrovat jako nový člen(ka) nebo svoje předchozí členství obnovit na další rok.

Od roku 2010 do roku 2024 byl členský příspěvek udržován na minimální úrovni (300 Kč plnohodnotný a 200 Kč pro studenty) tak, aby náklady členství a účast na konferenci nebyly finančně prohibitivní. Ekonomický vývoj po roce 2022 však vedl k nutnosti poplatek zvýšit, což bylo navrženo v diskuzi na členské schůzi v roce 2022 i v roce 2023 a následně schváleno výborem. Od roku 2024 je tedy poplatek 950,- Kč (400,- Kč pro studenty). Částka je placena jako konferenční poplatek pro každoroční konferenci, a zároveň slouží i jako poplatek členský. Jeho zaplacení umožňuje každému zúčastnit se konference, obdržet veškeré členské a konferenční benefity a hlasovat na schůzi ČSHS, která se koná v jejím průběhu.


Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Amedis Bruker Altium Merck
Pragolab Shimadzu Waters