CEEPC/IPM/CMSC 2022 - Pokyny pro účastníky

Termíny

Odeslání abstraktu: do pondělí 15. srpna 2022
Po termínu již nebude možné přihlásit abstrakt práce k prezentování
On-line registrace: do pondělí 29. srpna 2022
Po tomto termínu bude možné přihlášení pouze na místě.

Jazyk konference

Hlavním jazykem konference je angličtina. Ústní a plakátové prezentace i jejich abstrakty by tak měly být v anglickém jazyce.

Přednáška

Pro ústní prezentace je vyhrazeno 20 minut včetně diskuze. Prezentující jsou povinni své prezentace nahrát s dostatečným předstihem a vyzkoušet jejich funkčnost.

Plakátové sdělení a krátká přednáška

Doporučený formát posteru je A0 (841 × 1189 mm) na výšku. Sekce plakátových sdělení proběhne dle programu a předpokládá se, že autoři budou během této doby přítomni. Doporučuje se postery nainstalovat ještě před začátkem konference a nechat je přístupné po celou dobu trvání.

Kategorie krátké přednášky je spojená s plakátovým sdělením. Na přednášku je vyhrazeno 5 minut a má sloužit k ústnímu představení posteru. Diskuze je tak omezena na maximálně jednu otázku (v takovém případě doporučujeme koncipovat vlastní přednášku jako 4 minutovou) nebo je diskuze ponechána do sekce plakátových sdělení. U sestavení této přednášky je počítáno s tím, že čerpá z dat uvedených na plakátovém sdělení. V tomto ohledu nepředstavuje velký objem práce nutný pro přípravu účastníka na akci. Prezentující kombinace plakátové sdělení+krátká přednáška budou hodnoceni v soutěži o nejlepší plakátové sdělení, spojené s nemalou finanční odměnou za první tři místa.

Obědy

Účastníci si mohou zakoupit lístek na oběd při registraci. Tyto obědy budou podávány přímo v místě konání. V ceně oběda je polévka, hlavní jídlo (dle nabídky v registračním formuláři) a nápoj.

Ubytování

Ubytování není hromadně zajištěno. Více informací naleznete v sekci ubytování.

Místo konání

Národní technická knihovna
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
mapa

Doprava

Národní technická knihovna se nachází v blízkosti zastávky MHD Dejvická. Z hlavního nádraží je dostupnost cca 25 minut hromadnou dopravou.


Partneři společnosti

Partneři

Bruker HPST Merck Pragolab Amedis EastPort Shimadzu Waters