Konference ČSHS 2024 - Pokyny pro účastníky

Termíny

Odeslání abstraktu: do pondělí 7. října 2024
Po termínu již nebude možné přihlásit abstrakt práce k prezentování
On-line registrace: do pondělí 14. října 2024
Po tomto termínu bude možné přihlášení pouze na místě.

Jazyk konference

Hlavním jazykem konference je angličtina. Ústní a plakátové prezentace i jejich abstrakty by tak měly být v anglickém jazyce.

Přednáška

Pro ústní prezentace je vyhrazeno 20 minut včetně diskuze. Prezentující jsou povinni své prezentace nahrát s dostatečným předstihem a vyzkoušet jejich funkčnost. Je možné použít prezentace v poměru stran 4:3 i 16:9.

Plakátové sdělení a krátká přednáška

Doporučený formát posteru je A0 (841 × 1189 mm) na výšku. Sekce plakátových sdělení proběhne dle programu a předpokládá se, že autoři budou během této doby přítomni. Doporučuje se postery nainstalovat ještě před začátkem konference a nechat je přístupné po celou dobu trvání.

Kategorie krátké přednášky je spojená s plakátovým sdělením. Na přednášku je vyhrazeno 5 minut a má sloužit k ústnímu představení posteru. Diskuze je tak omezena na maximálně jednu otázku nebo je diskuze ponechána do sekce plakátových sdělení. U sestavení této přednášky je počítáno s tím, že čerpá z dat uvedených na plakátovém sdělení. V tomto ohledu nepředstavuje velký objem práce nutný pro přípravu účastníka na akci. Prezentující kombinace plakátové sdělení+krátká přednáška budou hodnoceni v soutěži o nejlepší plakátové sdělení, spojené s finanční odměnou za první tři místa.

Obědy

Účastníci si mohou vybrat lístek na oběd po příjezdu. Tyto obědy budou podávány přímo v místě konání.

Ubytování

Ubytování není hromadně zajištěno.

Místo konání
České Budějovice
mapa

Doprava


Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Amedis Bruker Altium Merck
Pragolab Shimadzu Waters