CMSC 2016 - Program

Wednesday, Apr 13, 2016

 • 13:00 - 19:00 Registration
 • 14:00 - 14:10 Opening of the 5th CSMS Conference
 • 14:10 - 15:10 David R. Goodlett (University of Maryland)
  PL-1: Development of a surface acoustic wave nebulization ion source
 • 15:10 - 15:20 Coffee break
 • 15:20 - 16:20 Workshop - Thermo Scientific
 • 16:20 - 16:40 Coffee break
 • 16:40 - 18:10 I. Mass spectrometry in ion chemistry
  (Chair: Lucie Jašíková)
  • 16:40 - 17:30 Károly Vékey (Detlef Schröder lecture)
   WeO-001: Energy resolved CID and spectral comparisons
  • 17:30 - 17:50 Rafael Navrátil
   WeO-002: Infrared and visible photodissociation spectra of rhodamine ions at 3 K in the gas phase
  • 17:50 - 18:10 Kristýna Sovová
   WeO-003: Reakce iontů H3O+ a NO+ s molekulami atmosféricky významných monoterpenů
 • 18:10 - 18:20 Coffee break
 • 18:20 - 18:40 History of Mass Spectrometry in Czech Republic: MS Museum
  (Jaroslav Pól, Josef Cvačka)
 • 18:40 - 19:40 Workshop - Bruker
 • 19:40 - 20:00 Coffee break
 • 20:00 - 24:00 Opening party and by poster session

Thursday, Apr 14, 2016

 • 09:00 - 10:10 II. Mass spectrometry in organic analysis
  (Chair: Petr Fryčák)
  • 09:00 - 09:30 Patrik Španěl
   ThO-004: Hmotnostní spektrometrie pro rychlé měření stopových koncentrací těkavých látek ve vzduchu a dechu s použitím měkké chemické ionizace: SIFT-MS, PTR-MS a SIFDT-MS
  • 09:30 - 09:50 Terencio Thibault
   ThO-005: Comparative study of UO22+ and Fe3+ complexation with hydroxamate siderophore
  • 09:50 - 10:10 Miroslav Flieger
   ThO-006: Od EIMS po REIMS aneb 40 let s hmotnostní spektrometrií
 • 10:10 - 10:30 Coffee break
 • 10:30 - 12:20 III. Mass spectrometry in biology
  (Chair: Petr Novák)
  • 10:30 - 11:00 Marián Hajdúch
   ThO-007:
  • 11:00 - 11:20 Kateřina Jägerová
   ThO-008: HPLC ve spojení s ESI, MALDI a SALD ICP MS – detekční platforma pro charakterizaci metallothioneinů
  • 11:20 - 11:40 Martin Hubálek
   ThO-009: Interactome of human DNA damage-inducible protein 2 (Ddi2). What is the effect of different taging strategies and how to increase the confidence of the emerging interaction map?
  • 11:40 - 12:00 Anna Kolešová
   ThO-010: Protein profile of seminal plasma and functionality of spermatozoa over the course of reproductive season in carp (Cyprinus carpio) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • 12:00 - 12:20 Miloš V. Novotný
   ThO-011: Advanced glycomic profiling in cancer research
 • 12:20 - 12:30 Coffee break
 • 12:30 - 13:30 Workshop - Shimadzu
 • 13:30 - 14:30 Lunch
 • 14:30 - 15:40 IV. Mass spectrometry in food analysis, industry and environmental analysis
  (Chair: Karel Lemr)
  • 14:30 - 15:00 Petr Cuhra
   ThO-012: Využití hmotnostní spektrometrie v úřední kontrole potravin
  • 15:00 - 15:20 Jan Preisler
   ThO-013: Analýza nanočástic pomocí ICP MS s laserovou desorpcí za účasti substrátu
  • 15:20 - 15:40 Ondřej Lacina
   ThO-014: Aplikace iontové mobility v analýze potravin
 • 15:40 - 16:30 Zdeněk Herman Award presented by Resonance Foundation and presentation of the winning thesis
 • 16:30 - 16:50 Coffee break
 • 16:50 - 17:50 Workshop - SCIEX
 • 17:50 - 19:00 Business meeting of the Society
 • 19:00 - 19:30 Coffee break
 • 19:30 - 24:00 Dinner and poster session

Friday, Apr 15, 2016

 • 09:00 - 10:30 V. Mass spectrometry in clinical and pharmaceutical analysis and metabolomics
  (Předsedající: Libor Grubhoffer)
  • 09:00 - 09:30 David Friedecký
   FrO-015 Význam klinické metabolomiky založené na hmotnostní spektrometrii
  • 09:30 - 09:50 Barbara Crone
   FrO-016 Molecular and elemental bioimaging of human brain tumors
  • 09:50 - 10:10 Jan Fesl
   FrO-017 Metabolite Mapper (M2): New processing-mining platform for high resolution mass spectral metabolomic "big data"
  • 10:10 - 10:30 Jaroslava Jáčová
   FrO-018 Ureáza imobilizovaná na magnetických mikročásticích pro metabolomiku lidské moči
 • 10:30 - 10:50 Coffee break
 • 10:50 - 11:50 Karel Lemr (Univerzita Palackého v Olomouci)
  PL-2 Desorption nanoelectrospray: a story of one ion source
 • 11:50 - 12:00 Conference closure
 • 12:00 - 14:00 Lunch

Download Abstractbook


Member's Account

Login

Become a member

Forgot your password?

Society Partners

Partners

Shimadzu ChemAxon Thermo Amedis Merck Bruker Daltonics HPST Waters