CEEPC/IPM/CMSC - Abstrakt prezentace

(3. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii - WeP-013)
Stanovení mykotoxinů v pivu pomocí LC/MS

Sylvie Běláková 1 *, Karolína Benešová 1, Zdeněk Svoboda 1, Renata Mikulíková 1

  1. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

Abstrakt

Plísně představují významné bezpečnostní riziko pro pivovarský průmysl [1]. Při sladování ječmene kontaminovaného plísněmi vznikají výhodné podmínky pro rozvoj mykotoxinů [2]. V průběhu celého pivovarského procesu mohou mykotoxiny přejít z kontaminovaného ječmene do sladu a následně i do piva [2]. Mykotoxiny jsou velmi chemicky i tepelně stabilní sloučeniny, které není možné z kontaminovaných komodit zcela odstranit [3].

Analytické metody pro stanovení mykotoxinů v pivu jsou založeny většinou na kapalinové chromatografii s hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC/MS) po předchozím přečištění piva na imunoafinitní kolonce [3]. Pro analytické stanovení aflatoxinů (B1, B2, G1, G2), DON, OTA a ZON v pivu byl použit kapalinový chromatograf Surveyor ve spojení s hmotnostním detektorem LCQ Advantage, ionizace za atmosférického tlaku (APCI a ESI), ovládací software Xcalibur (Thermo-Fisher, USA). Separace byly provedeny na chromatografické koloně Synergi Hydro RP 80A (150 mm x 3,0 mm, velikost částic 4,0 μm) pomocí gradientové nebo izokratické eluce.

* Korespondující autor: sylvam@seznam.cz

Literatura

  1. Oliveira P. M. et al.: Int. J. Food Microbiol. 156, 32-43 (2012).
  2. Wolf-Hall C. E.: Int. J. Food Microbiol. 119, 89-94 (2007).
  3. Zöllner P. et al.: J. Chromatogr. A. 1136, 123-169 (2006).

Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Bruker HPST Merck Pragolab Amedis EastPort Shimadzu Waters