CEEPC/IPM/CMSC - Abstrakt prezentace

(3. konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii - WeP-030)
Protonové afinity katalyzátorů pyridin-N-oxidového a N,N-dioxidového typu

Jiří Váňa 1 *, Lucie Jašíková 1, Pavel Beran 2, Lubomír Rulíšek 2, Jana Roithová 1

  1. Univerzita Karlova, Přírodovědecká Fakulta, Katedra Organické Chemie
  2. Ústav Organické Chemie a Biochemie Akademie Věd České Republiky

Abstrakt

Katalýza silnými organickými bázemi tzv. superbázemi se stává stále diskutovanějším tématem organické syntézy. Jako příklad lze uvést enantioselektivní allylaci aldehydů vedoucí k homoallylalkoholům katalyzovanou chirálními pyridin-N-oxidy či N,N´-dioxidy.1 Jednou z důležitých charakteristik těchto katalyzátorů sloužící k objasnění mechanismu účinku je jejich protonová afinita v plynné fázi.

V této práci jsme využili upravené rozšířené kinetické metody (extended kinetic metod) společně s teoretickými výpočty k určení protonových afinit šesti katalyzátorů PINDIOX, ANETOX, QUINOX, METHOX, BPDORRR a BPDOSRS a výsledky porovnali s katalyzátorem KOTOX, jehož katalytické chování bylo popsáno v nedávné době.2 Hlouběji bylo studováno neobvyklé chování katalyzátoru PINDIOX, u kterého dochází k přenosu kyslíku z katalyzátoru na referenční bázi.

* Korespondující autor: jirkavopic@seznam.cz

Literatura

  1. Kočovský P. et al.: Tetrahedron 64, 11335–11348 (2008).
  2. Roithová J. et al.: J. Am. Chem. Soc. 132, 12660–12667 (2010).

Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Bruker HPST Merck Pragolab Amedis EastPort Shimadzu Waters