Česká konference hmotnostní spektrometrie 2023

Jedenáctý ročník konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii proběhne ve dnech

19.-21. 6. 2023 v Brně
v prostorách Moravského zemského muzea
.

Odeslání abstraktu: do pátku 2. června 2023
Po termínu již nebude možné přihlásit abstrakt práce k prezentování
On-line registrace: do pondělí 5. června 2023
Po tomto termínu bude možné přihlášení pouze na místě.

Sponzoři akce

GDa

Město Brno Pragolab

MDa

Merck Bruker Daltonics s.r.o.

kDa

Amedis Waters

Da

HPST s.r.o. Shimadzu

Konference je organizována pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.

Plenární přednášku přednesou dr. Jan Kratzer (Ústav analytické Chemie AVČR v.v.i, Brno), dr. Graham Cooks (Fakulta Chemie, Purdue University, West Lafayette, IN, USA) a dr. Adam Schröfel (Přírodovědecká fakulta UK, Praha).

Kromě klasických 20min ústních sdělení a posterů bude opět kategorie poster + 5min ústní sdělení, která je zároveň soutěží o poster prize.

Konference proběhne v anglickém jazyce.

Díky podpoře sponzorů bude konference pro členy ČSHS bez poplatku. Připomínáme pouze, že platné členství je spjato s uhrazením ročního členského příspěvku (300 Kč, studenti 200 Kč). Pro vystavení faktury se prosím přihlaste do svého účtu na webu společnosti.

Registrace je dostupná po přihlášení, po proběhlé registraci je také možné podat abstrakt prezentace.

Registrace

Program


Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Amedis Bruker HPST Merck
Pragolab Shimadzu Waters