Česká konference hmotnostní spektrometrie 2018

Rádi bychom vás pozvali na sedmý ročník konference České společnosti pro hmotnostní spektrometrii, který proběhne ve dnech

11.-13. 4. 2018 v Praze
v prostorách Ústavu molekulární genetiky
.

Sponzoři akce

Zlatí

ChemAxon Bruker Daltonics s.r.o. Shimadzu Handels GmbH, organizační složka

Stříbrní

HPST s.r.o. Pragolab

Bronzoví

Waters Leco

Vystavovatelé

AMEDIS, distributor of SCIEX Merck Trilab IonBench

Plenární přednášky přednesou prof. Helmut Schwarz (Technische Universität Berlin) a prof. František Tureček (University of Washington).

Kromě klasických 20min ústních sdělení a posterů je nově zavedena kategorie poster + 5min ústní sdělení, která je zároveň soutěží o poster prize. V průběhu letošního ročníku proběhne opět předání ceny Zdeňka Hermana udělovanou NF Resonance. Dále se uskuteční volby nového výboru.

V letošním roce bude probíhat konference v anglickém jazyce.

Díky podpoře sponzorů je konference pro členy ČSHS bez poplatku. Připomínáme pouze, že platné členství je spjato s uhrazením ročního členského příspěvku (300 Kč, studenti 200 Kč). Pro vystavení faktury se prosím přihlaste do svého účtu na webu společnosti.

Spolupořadatelem je v tomto roce Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., kterému tímto děkujeme za poskytnutí konferenčních prostor.

Registrace je dostupná po přihlášení, po proběhlé registraci je také možné podat abstrakt prezentace.

Program

Stáhnout sborník abstraktů


Partneři

Shimadzu ChemAxon Thermo Amedis Merck Bruker Daltonics HPST Waters