CMSC 2017 - Program

Středa 29. března 2017

 • 12:00 - 17:00 Registrace
 • 15:00 - 15:10 Zahájení konference ČSHS
 • 15:10 - 16:10 Plenární přednáška I. (Prof. Andrea Sinz)
  PL-1: The power of cross-linking/mass spectrometry for protein structure analysis
 • 16:10 - 16:20 Přestávka
 • 16:20 - 16:50 Workshop firmy ChemAxon
 • 16:50 - 17:10 Přestávka na kávu a čaj
 • 17:10 - 18:40 I. Hmotnostní spektrometrie v iontové chemii a organické analýze
  (Předsedající: Anton Škríba)
  • 17:10 - 17:50 Prof. Richard A. J. O'Hair (Detlef Schröder lecture)
   WeO-001: Teaching an old dog new tricks: Application of the twin ion method to drug metabolism, insecticide resistance and toxicology
  • 17:50 - 18:10 Jiří Váňa
   WeO-002: Determination of rate constants by ESI-MS: extension of the delayed reactant labeling method
  • 18:10 - 18:40 Jana Roithová
   WeO-003: Použití iontové spektroskopie v organické chemii
 • 18:40 - 18:50 Přestávka
 • 18:50 - 19:20 Workshop firmy AMEDIS
 • 19:25 - 23:00 Párty a sekce plakátových sdělení

Čtvrtek 30. března 2017

 • 09:00 - 10:40 II. Vývoj metod, instrumentace a softwaru
  (Předsedající: Pavel Řehulka)
  • 09:00 - 09:20 Josef Cvačka
   ThO-004: Iontové zdroje APCI a APPI vyvíjené pro malé průtoky vzorku
  • 09:20 - 09:40 Antonín Bednařík
   ThO-005: TLC - DLTV ICP MS: Chromatografie na tenké vrstvě ve spojení s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu s tepelným odpařováním diodovým laserem
  • 09:40 - 10:00 Lukáš Najdekr
   ThO-006: Bottlenecks in metabolomic data processing
  • 10:00 - 10:20 Jaroslava Jáčová
   ThO-007: Dimenzionalita vzorku v optimalizaci 2D separací
  • 10:20 - 10:40 Volodymyr Pauk
   ThO-008: Peak broadening in supercritical fluid chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
 • 10:40 - 11:00 Přestávka na kávu a čaj
 • 11:00 - 11:30 Workshop firmy Shimadzu
 • 11:30 - 12:30 Oběd
 • 12:30 - 14:10 III. Hmotnostní spektrometrie v biologii
  (Předsedající: Jan Preisler)
  • 12:30 - 12:50 Vladimír Havlíček
   ThO-009: Molecular and elemental mass spectrometry imaging on track of infectious diseases
  • 12:50 - 13:10 Petr Novák
   ThO-010: Transcription factor-DNA interaction studied by structural mass spectrometry
  • 13:10 - 13:30 Marek Stiborek
   ThO-011: Studium vlivu mědi na cytotoxicitu wedelolaktonu v buňkách karcinomu prsu pomocí (SALD) ICP MS
  • 13:30 - 13:50 Petra Darebná
   ThO-012: Detection and quantification of carbohydrate deficient transferrin by MALDI-compatible protein chips prepared by ambient ion soft landing
  • 13:50 - 14:10 Jiří Novák
   ThO-013: CycloBranch as a tool for dereplication and visualization of organic compounds in LC-MS and MSI datasets
 • 14:10 - 14:30 Přestávka na kávu a čaj
 • 14:30 - 15:50 IV. Hmotnostní spektrometrie v potravinářství, průmyslu a ochraně prostředí
  (Předsedající: Petr Novák)
  • 14:30 - 14:50 Kevin A. Schug
   ThO-014: Characterization of chemical and microbial contamination in proximity to unconventional oil and gas extraction processes
  • 14:50 - 15:10 Eliška Čechová
   ThO-015: Látky s vývojovou neurotoxicitou: Lidská expozice novými environmentálními polutanty
  • 15:10 - 15:30 Roman Mareček
   ThO-016: Ultratrace speciation with GC-ICP-MS
  • 15:30 - 15:50 Ondřej Lacina
   ThO-017: Hledání jehly v kupce sena: Snadněji pomocí kombinace omics přístupů
 • 15:50 - 16:10 Přestávka na kávu a čaj
 • 16:10 - 16:50 Předání ceny Zdeňka Hermana Nadačním fondem Resonance a přednáška vítězné práce
 • 16:50 - 17:20 Workshop firmy Merck
 • 17:20 - 18:00 Schůze ČSHS
 • 18:00 - 19:30 Volno
 • 19:30 - 23:00 Párty a sekce plakátových sdělení

Pátek 31. března 2017

 • 09:00 - 11:00 V. Hmotnostní spektrometrie v klinické a farmaceutické analýze a metabolomice
  (Předsedající: Vladimír Havlíček)
  • 09:00 - 09:20 David Friedecký
   FrO-018: Metabolomická analýza tauopatie
  • 09:20 - 09:40 Alessandro Visco
   FrO-019: Therapeutic drug monitoring using fully automated sample preparation LC/MS/MS system
  • 09:40 - 10:00 Zdeněk Spáčil
   FrO-020: Profilování metabolických biomarkerů v biologických vzorcích pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie
  • 10:00 - 10:20 Jan Václavík
   FrO-021: Orbitrap-based HRMS for new biomarker and drug metabolites study
  • 10:20 - 10:40 Zuzana Demianova
   FrO-022: SWATH® ako nový prístup ku presnejšej identifikácii metabolitov
  • 10:40 - 11:00 Karel Chalupský
   FrO-023: Metabolic phenotyping of mouse models
 • 11:00 - 11:20 Přestávka na kávu a čaj
 • 11:20 - 11:50 Workshop firmy Thermo Fisher Scientific
 • 11:50 - 12:50 Plenární přednáška II. (Prof. Michal Holčapek)
  PL-2: Mass spectrometry based lipidomic quantitation and applications in cancer biomarker research
 • 12:50 - 13:00 Závěr konference
 • 13:00 - 14:00 Oběd

Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Amedis Bruker HPST Merck
Pragolab Shimadzu Waters