Cena Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery

Proběhl první ročník Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery za molekulární strukturu látek, na které členové ČSHS odborně spolupracují se Spektroskopickou společností Jana Marka Marci.

V letošním roce proběhl první ročník Ceny Vladimíra Hanuše a Petra Sedmery za práce v oblasti molekulární struktury látek, kterou vyhlásila Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM). Bližší informace o podmínkách a pravidlech soutěže lze nalézt na webovské stránce SSJMM.

Cena byla vyhlášena ve dvou kategoriích: hmotnostní spektrometrie (sponzorováno pro rok 2010 firmou Waters Praha) a nukleární magnetická rezonance (sponzorováno firmou Scientific Instruments Brno). V prvním roce bylo přihlášeno 9 prací v kategorii hmotnostní spektrometrie (MS) a 11 prací v kategorii nukleární magnetické rezonance (NMR).

V kategorii MS zvítězila práce Marka Šebely z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (J Mass Spectrom 2009). Na druhém místě skončila Jana Roithová (Chem Eur J 2009) a na třetím se umístila Irena Valterová (Lipids 2008). Hodnotící komise rozhodovala ve složení František Tureček (předseda komise, University of Washington), Alexander Jegorov (Teva Pharmaceuticals s.r.o.) a Petr Novák (Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.).

V kategorii NMR zvítězila práce Jaroslava Kříže z Ústavu makromolekulární chemie AVČR, v.v.i. (J Phys Chem A 2009). Na druhém místě skončil Radek Marek (J Phys Chem A 2010) a na třetím se umístil Michal Straka (J Am Chem Soc 2009). Hodnotící komise rozhodovala ve složení Vladimír Sklenář (předseda komise, Masarykova Univerzita), František Tureček (University of Washington) a Alexander Jegorov (Teva Pharmaceuticals s.r.o.).

První místo v kategorii MS bylo již slavnostně vyhlášeno v průběhu 11. ročníku Školy hmotnostní spektrometrie, kterou pořádala SSJMM spolu s Katedrou analytické chemie Univerzity Pardubice. Cena v kategorii NMR bude vyhlášena na 26. Central European NMR Meeting ve Valticích.

Informace o výsledcích ze sekce hmotnostní spektrometrie byla zveřejněna na prestižních stránkách SpectroscopyNOW, kde je navíc k dispozici zdarma celý text vítězného článku Marka Šebely.


Partneři

Shimadzu ChemAxon Thermo Amedis Merck Bruker Daltonics HPST Waters