Šestý ročník soutěže o „Cenu Zdeňka Hermana“

Nadační fond Resonance vyhlašuje šestý ročník soutěže o „Cenu Zdeňka Hermana“ za nejlepší doktorskou disertační práci ze všech oblastí chemické fyziky a ze všech oblastí hmotnostní spektrometrie. Přihlášky do soutěže (krátký životopis a disertační práci v plném znění v elektronické formě) zašlete na adresu zdenek.herman@jh-inst.cas.cz do 30. listopadu 2019.


LC-MS za 50% ceny !

Další informace zde

Partneři společnosti

Partneři

Shimadzu ChemAxon Thermo Amedis Merck Bruker Daltonics HPST Waters