Workshop pro hmotnostně spektrometrickou necílenou metabolomiku

Ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR pořádáme v pátek 28. června 2019 v Praze workshop pro vědecké pracovníky a studenty, kteří se věnují necílené hmotnostně-spektrometrické metabolomice. Mezi prezentujícími nebudou chybět jak uživatelé tak vývojáři metabolomického workflow včetně těch ze skupiny Pietra Dorresteina z University of California, San Diego, USA. Více informací a registrace (nejpozději do 16. května 2019) je k dispozici na našich stránkách.


Partneři společnosti

Partneři

Shimadzu ChemAxon Thermo Amedis Merck Bruker Daltonics HPST Waters