Čestní členové společnosti

ČSHS uděluje čestné členství pro významné osobnosti hmotnostní spektrometrie českého i zahraničního původu. Navrhnout čestného člena může kterýkoliv člen ČSHS, návrhy schvaluje výbor. Předpokládá se, že čestné členství se bude udělovat jednou za dva roky.

prof. RNDr. Miloš Novotný, DrSc.

Indiana University, Bloomington

Miloš NovotnýProfesor Miloš Novotný se významným způsobem podílel na vývoji nových analytických separačních metod a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií: kapilární kapalinové chromatografie, chromatografie v nadkritické oblasti a kapilární elektroforézy. Jeho skupina jako první identifikovala savčí feromony a prokázala biologickou aktivitu uměle připravených feromonů v savčím organismu. Se spolupracovníky výrazně přispěl k rozvoji proteomiky, glykoproteomiky, glykobiologie a chemické biologie. Profesor Novotný obdržel řadu vědeckých ocenění za využití těchto metod v oboru biomedicíny.

Osobní stránky

prof. RNDr. Zdeněk Herman, DrSc.

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Zdeněk HermanProfesor Zdeněk Herman je významný český fyzikální chemik, který zásadním způsobem přispěl k několika oblastem hmotnostní spektrometrie. Věnoval se především srážkovým procesům iontů a chemii iontů v plynné fázi. Pracemi o přenosu energie při srážkách iontů s povrchy se mimo jiné spolupodílel na vypracování techniky kolizní disociace iontů. Metoda kolizní disociace je dnes základem takzvané tandemové hmotnostní spektrometrie, která zásadním způsobem ovlivnila moderní analytickou a bioanalytickou chemii.

Wikipedie, Osobní stránky

RNDr. Miroslav Ryska, CSc.

Quinta-Analytica s.r.o.

Miroslav RyskaMiroslav Ryska je klíčovou osobností evropské organické hmotnostní spektrometrie. Jeho akademická kariéra je spojena s Ústavem makromolekulární chemie AVČR a Výzkumným ústavem pro farmacii a biochemii. V devadesátých létech byl editorem Biol. Mass Spectrom., Rapid Commun. Mass Spectrom. a J. Mass Spectrom.. Jako vedoucí odborné skupiny hmotnostní spektrometrie Spektroskopické společnosti zorganizoval řadu oborových edukativních konferencí. V roce 1997 založil soukromou společnost Quinta Analytica, která svojí úspěšnou analytickou činností používající také hmotnostní spektrometrii podporuje farmaceutické společnosti při vývoji a výrobě nových léčivých přípravků.

Prof. RNDr. František Tureček, Ph.D.

University of Washington, Seattle, WA, USA

František TurečekProfesor František Tureček je již po několik desetiletí jednou z klíčových postav české i světové hmotnostní spektrometrie. Široké spektrum jeho vědeckých aktivit sahá od fundamentálních studií procesů iontové chemie v plynné fázi přes výzkum procesů disociace iontů peptidů po interakci s elektrony nebo kvanty UV záření až k aplikacím hmotnostní spektrometrie v novorozeneckém screeningu dědičných metabolických poruch. Výsledky své vědecké práce opírá o rozsáhlé teoretické znalosti kvantové chemie. Profesor Tureček je držitelem mnoha významných ocenění, např. Česká hlava (2010) a Thomsonovy medaile udělované International Mass Spectrometry Foundation (2012).

Prof. R. Graham Cooks, Ph.D.

Purdue University, West Lafayette, IN, USA

Graham CooksProfesor Graham Cooks působí jako Distinguished Professor na Purdue University a je členem Národní akademie věd a Národní akademie vynálezců a je držitelem Dreyfusovy ceny. Vychoval více než 150 doktorandů. Jeho výzkumné zájmy zahrnují 1) ambientní ionizaci a tandemovou hmotnostní spektrometrii komplexních směsí, 2) hmotnostní spektrometrii v diagnostice rakoviny a 3) syntézu a analýzu s vysokou průstupností vzorku. Prof. Cooks publikoval více než 1500 výzkumných článků a řadí se mezi nejcitovanější chemiky na světě. Z jeho laboratoře vzešlo několik start-up firem.

Wikipedie


Partneři společnosti

LabRules LCMS LabRules GCMS

Partneři

Amedis Bruker HPST Merck
Pragolab Shimadzu Waters